Räkna med naturens tjänster

Naturen och dess ekosystem ger oss både nyttor och nöjen. Begreppet ekosystemtjänster kan kännas ovant och svårt, men kan kanske ändå bli det verktyg vi behöver för att närma oss hållbar utveckling. Artikel publicerad i Hav & Vatten 3/2016.


Stendörrens naturum

Ekografen har skrivit manus till den nya utställningen i Stendörrens naturum utanför Nyköping. Uppdraget var att berätta om Östersjöns speciella undervattensmiljö med sin ovanliga blandning av sött och salt. Miljöproblemen som hotar beskrivs men här lyfts även fram de hopp om tillfrisknande som skymtar vid horisonten. Ett samarbete med de erfarna utställningsmakarna Naturinformation i Bengtsfors. Uppdrag för Länsstyrelsen i Sörmland 2016.

Vildsvinet – skyggt villebråd med sjätte sinne

Vildsvinen blir allt fler. Det är en utmaning att hantera för både markägare och jägare. Artikel till Naturvårdsverkets nyhetsbrev Viltnytt.

Anlagda våtmarker - ett bra sätt att minska övergödning

En genomgång av ett stort antal vetenskapliga studier visar att återskapade våtmarker är en utmärkt metod för att rena kväve och fosfor. Artikel publicerad i Extrakt 2016.

Nordiskt möte om Vattendirektivet

Dokumentation av ett möte där myndigheter, kommuner och intressenter träffades för att diskutera gemensamma utmaningar och strategier med att införa EUs Vattendirektiv. Ekografen är redaktör och anvarig för text och foto, WK Design formgav. Producerades på engelska på uppdrag av Havs- och Vattenmyndigheten, 2015.


Släpp hästarna loss!

Sverige växer igen. Vackra och ljusa landskap försvinner och med dem många rara örter, fjärilar och fåglar. Kanske kan små raggiga gotlandsruss hjälpa oss att vända utvecklingen? WWF Eko nr 2/2015.


Ulvö museum

Ekografen har skrivit texter till en fin liten utställning om fiske och fiskarliv i Ulvöhamn på Ulvön, Höga kusten. Det gamla fiskeläget har en spännande historia med strömmingsfiske och så förstås, att jäsa surströmming.


naturum Hornborgasjön

Ekografen har skrivit manus till den nya utställningen i naturum Hornborgasjön. Ett fantastiskt roligt jobb med uppdrag att visa att här finns så mycket mer än tranor!  I samarbete med IDEI Concepts AB på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götaland.


Havets bruna guld ska ge nya jobb

Bruna, slemmiga och fulla av nyttiga ämnen som vårt samhälle efterfrågar. Nu satsas stora forskningspengar på att försöka skapa en svensk industri baserad på alger och deras dolda skatter. En artikel om algodling på svenska västkusten  publicerad i webbtidningen Extrakt 2014.


Insektsjakt med förföriska dofter

Många av skogens små baggar och kryp ligger illa till. Då är det viktigt att ha koll på var de finns, och vilka naturvårdsåtgärder som hjälper. Forskaren Mattias Larsson utvecklar nya inventeringsmetoder som är enkla att använda. Publicerad i WWF Eko nr 4/2014.


Genom-sökarna! På uppdrag i salt DNA

En populärvetenskaplig utställning om genjakt i havsmiljö. Några forskare från Centrum för marin evolutionsbiologi vid Göteborgs universitet berättar om sitt arbete med att kartlägga hela arvsmassan hos ett antal kända arter i våra hav, och hur forskningen kan komma samhället till nytta. Utställningen består av flera delar: En seriestripp i fyra kapitel, en DNA-spiral med ordlista samt Genvägen som visar längden på några olika arters genom (den fullständiga DNA-molekylen i en cell). Projektet är ett samarbete med illustratören Ulf Sandberg och formgivare är Karin Björk.


Våga välja vilt?

Vi äter allt mer kött. Under de senaste tjugo åren har svensk köttkonsumtion ökat med nära 50 procent. De moderna köttfabrikerna har många trista baksidor vad gäller både djurhållning och miljö. Kanske kan kött från älg, rådjur, vildsvin och andra vilda arter vara ett bättre alternativ? Ett uppdrag för Grön Guide i Sveriges Natur nr 2/2014.Så ska livet under ytan få bästa skydd

Grundvetenskapligt forskningsprojekt om hur lokala bestånd av torsk och andra marina arter bildas kommer till användning när man planerar för marina naturreservat. Uppdrag för forskningsrådet Formas webbtidning EXTRAKT.


Håll koll på leksakerna

I vår vardag kommer vi i kontakt med allt fler kemikalier och hur det påverkar oss, framför allt på lång sikt, är i de allra flesta fall mycket dåligt känt. Barn är speciellt utsatta. Fråga-svar-artikel till Grön guide i Sveriges Natur nr 1/2014.


Informationsbroschyr om Saltö naturreservat

Saltö ligger strax söder om Strömstad och kant i kant med Kosterhavets nationalpark. Med sina vackra skogar och stränder är Saltö ett omtyckt utflyktsmål för både bofasta och mer tillfälliga besökare. Ett uppdrag för Länsstyrelsen i Västra Götaland i samarbete med Karin Björk och med helhetsansvar för produktionen (2013).


Varför växer den här?

Artikel om hur växter utvecklat anpassningar till olika växtmiljöer. Publicerad i Världsnaturfondens tidning WWF Eko nr 4 2013.


CeMEB in progress. Highligths in midterm from the Linnaeus Centre for Marine Evolutionary Biology

Ett populärvetenskapligt magasin på 28 sidor som berättar om den spännande forskningen inom Centrum för Marin Evolutionsbiologi. Baseras på forskarintervjuer och vetenskapliga artiklar. En engelsk produktion i samarbete med formgivare Karin Björk. Uppdrag för Göteborgs universitet (2013).


Tjärnö gör avtryck!

Jubileumsutställning om Tjärnö marinbiologiska fältstation som firar 50 år. Tillsammans med forskare och personal gick jag på en spännande upptäcktsfärd bland gamla fotografier och dokument, tidigare studenter och lärare för att samla in de historiska godbitarna. Ett uppdrag för Lovéncentret Tjärnö (2013).


Tornseglare - lufthavets mästerseglare

Reportage om tornseglaren, fågeln som ständigt befinner sig på vingarna. Intervju med professor Susanne Åkesson på Ekologihuset i Lund. Publicerad i WWF Eko nr 1/2013.


naturum Kosterhavet

Manus till en utställning som fokuserar på livet under ytan i Sveriges första marina nationalpark. Arbetet har skett i kreativ arbetsgrupp med bland annat White Arkitekter, producent Leo von Euler och utställningsmakarna Naturinformation. Ett uppdrag för Länsstyrelsen i Västra Götaland (2012).


Artificiell syresättning av Östersjöns djupbottnar genom syrepumpning

Två omfattande forskningsrapporter sammanfattade i en lättläst och pedagogisk informationsskrift. En utmanande uppgift där det också ingick att ta fram fotografier, figurer och kartor. Uppdrag för Naturvårdsverket (2012).


Inte på min tallrik!

Artikel om fula fiskar som är känsliga för överfiske. Publicerad i Sveriges Natur nr 5 2012.


Kosterhavets geoturistkarta

Tre geologiska kartor beskriver berggrund, jordarter och havsbottnar i Kosterhavets nationalpark. Vägvisning till ett antal geologiskt intressanta platser att besöka. Ett kul projekt där jag var redaktör med uppgift att tygla de entusiastiska geologerna på SGU. Uppdrag för Naturvårdsverket (2011).


Kosterhavet och Ytre Hvaler - Livet under ytan

Två nationalparker i två länder. Ett delikat uppdrag där inventeringar på vardera sidan om svensk-norska riksgränsen skulle jämkas samman på enhetligt sätt. En bok i Naturvårdsverkets dokumentationsserie av de svenska nationalparkerna (2011).


Hur mycket blåst klarar en fluga?

Urval och redigering av bokmanus i samarbete med Lars-Åke Janzon, jourhavande biolog på Naturhistoriska riksmuseet. Ett uppdrag för Norstedts förlag (2010).


Gränslös upptäcktsfärd

Redaktör och skribent för en informationsbroschyr om livet under ytan i två angränsande nationalparker Kosterhavet och norska Ytre Hvaler. Ett samarbete med mina kollegor Maria Kvarnbäck och Karin Björk. Uppdrag för Länsstyrelsen i Västra Götaland och Fylkesmannen i Østfold (2010).

Nordic Marine Science Today

Redaktör och skribent för en konferenstidning från Svenska Havsforskarföreningens möte 2010. Referat och forskarintervjuer. I samarbete med Maria Kvarnbäck/Precis kommunikation


Miljömålen i korthet

Lättillgänglig information om miljömålen och en sammanfattning av Miljömålsrådets fördjupade utvärdering av målen. Uppdrag för Miljömålskansliet/Naturvårdsverket 2008. Ett samarbete med Maria Kvarnbäck, Precis kommunikation


Smaltång och spigg

Populärvetenskaplig informationsskrift om livet i våra kustvatten där jag står för text och bildval. Uppdrag för Naturvårdsverket (2005).


Kubbongen

Webbplats om evolution och artbildning. Eget projekt i samarbete med professor Kerstin Johannesson, Göteborgs universitet, webbmakare Ulrika Franzen och illustratören Daniel Egneus. Finansierat av Naturvetenskapliga forskningsrådet / Vetenskapsrådet (2004).
  OM MIG        TJÄNSTER & UPPDRAG        AKTUELLT

TJÄNSTER & UPPDRAG

Tidningsartiklar, trycksaker, utställningar och webb. Enbart texter eller hela produktioner inklusive projektledning. Här finner du ett urval av mina tidigare uppdrag. Klicka på rubriken för att läsa mer.

Susanne Liljenström, Karlsgatan 16, 452 31 Strömstad. Tel 070 797 52 95

Susanne.Liljenstrom@ekografen.se